Personvern
loader
Attentus Askim
Tlf 69 50 47 50
Attentus Kolbotn
Tlf 93 48 14 10
Attentus Ski
Tlf 64 91 34 00
Attentus Ås
Tlf 64 91 34 00
Loader
Loader

Personvernerklæring for Attentus Eiendomsmegling

Ditt personvern er viktig for Attentus Eiendomsmegling og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i virksomheten skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss. 

Personvernerklæringen gjelder for Attentus Eiendomsmegling som består av 5 avdelingskontor som er lokalisert på Kolbotn, Myrvoll, Ski, Ås og Askim. 

Hva er en personvernerklæring?

Ettersom selskapet behandler personopplysninger, har vi en plikt til å informere de som er registrert om blant annet hvordan vi samler inn og behandler disse opplysningene. Dette fremkommer her i Personvernerklæringen.

Hva er personopplysninger?

Eksempler på personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer, e‐post og IP‐adresse. Kort fortalt er dette opplysninger som kan knyttes til en person. Informasjon vi har fått fra deg vedrørende din egen eiendom eller eiendom du ønsker å kjøpe.

Hvem har ansvaret for behandlingen av personopplysningene?

Den behandlingsansvarlige er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes. Behandlingsansvarlig for behandling av personopplysningene er Attentus Eiendomsmegling. Daglig leder i selskapet har det overordnede ansvaret for behandlingen av personopplysninger. IT‐ansvarlig har det daglige ansvaret for behandlingen.

Hvilke personopplysninger samles inn og hvordan behandles disse?

Hvis du vil selge din eiendom gjennom en av selskapets avdelingskontorer blir du bedt om å legitimere deg slik at eiendomsmegler kan kontrollere og dokumentere at du er rettmessig eier av boligen. Du må oppgi ditt navn, adresse, telefon og e‐post for at megler skal kunne kommunisere med deg i salgsprosessen.

Du oppgir ditt kontonummer for at eiendomsmegler skal kunne foreta oppgjør til deg. Du oppgir ditt personnummer (11 siffer) som eiendomsmegler skal påføre skjøtet når eiendommen skal tinglyses på ny eier. I tillegg blir du bedt om å oppgi informasjon om den eiendommen du skal selge, slik at du og eiendomsmegler får gitt kjøper nødvendig og lovpålagt informasjon.

Hvis du er interessert i å kjøpe en eiendom som selges via selskapet, blir du bedt om å oppgi ditt navn, adresse, telefon og e‐postadresse. Disse opplysningene blir ofte notert på visning, slik at megler kan holde deg orientert om eventuelle bud.

Ønsker du å gi bud på en eiendom blir du bedt om å fylle ut et elektronisk eller papirbasert budskjema hvor du i tillegg angir prisen du er villig til å betale samt opplysninger om eventuelle forbehold. Dersom du blir kjøper av eiendommen blir du bedt om å opplyse ditt kontonummer og personnummer (11 siffer) av samme grunn som nevnt over.

Hvis du ønsker en verdivurdering av din eiendom blir du bedt om å legitimere deg slik at eiendomsmegler kan kontrollere og dokumentere at du er rettmessig eier av boligen. Du må i tillegg oppgi ditt navn, adresse, telefon og e‐post for at megler skal kunne kommunisere med deg.

Du kan komme i kontakt med oss gjennom andre kanaler som hjemmeside, sosiale medier (Facebook, Instagram etc.) eller tredjeparter som vi samarbeider med som Finn.no, Tjenestetorget, annonser på nettsider. Du blir da bedt om å oppgi navn, adresse, telefon og e‐postadresse samt hvilken tjeneste du ønsker fra selskapet. Dersom du er på utkikk etter eiendom, vil du i tillegg bli bedt om å opplyse de ønskede egenskapene ved eiendommen.

Hvor henter vi personopplysningene i fra? 

Vi innhenter personopplysninger fra følgende kilder:

Fra deg i forbindelse med:
• Inngåelse av oppdrag
• Behandling av interessenter og budgivning
• Elektroniske skjemaer på nett (hjemmeside), webmegler, meglere eller markedsplasser for fast eiendom (eks. finn.no).

Fra offentlige kilder, som for eksempel:
• Kommuner
• Eiendomsverdi
• Statens kartverk
• Brønnøysundregisteret
• Infoland
• Det sentrale folkeregisteret
• Skatteetaten

Fra en tredjepart, som for eksempel:
• Anbudstorg
• Finansrådgiver
• Kjøper i forbindelse med boligkjøp
• Sosiale medier

Hvorfor behandler vi personopplysningene?

Vi innhenter og behandler dine personopplysninger for at vi skal kunne tilrettelegge og tilby deg de tjenestene du etterspør. Et eksempel er budrunden som er nevnt i forrige kapittel. Ønsker du informasjon fra oss om eiendommer som kommer for salg, trenger vi ovennevnte opplysninger for å kunne formidle mest mulig relevant informasjon til deg.

Hva er grunnlaget for behandlingen av personopplysninger?

Vår innsamling og behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke fra deg. Du kan når som helst trekke dette samtykket tilbake ved å henvende deg til oss. Dersom samtykket trekkes tilbake vil vi ikke lenger kunne levere tjenesten til deg, eller det vil redusere kvaliteten på tjenesten.

Dersom det foreligger hjemmel i lov har vi også anledning til å behandle personopplysninger om deg, eller dersom behandling skulle være nødvendig jfr. ett av vilkårene i personopplysningsloven §8a) – f).

Hvordan bruker vi personopplysningene?

Personopplysningene dine blir lagret elektronisk i datasystemene våre, og vi vil bruke disse når vi leverer tjenester til deg.

Hvis du er kjøper eller selger av en eiendom, vil vi bruke nødvendige personopplysninger for å gjennomføre eiendomstransaksjonen. Opplysninger om din solgte eiendom (for eksempel oppnådd salgssum) kan vi bruke i vår generelle markedsføring av tjenester samt ved utarbeidelse av prisstatistikker.

Hvis du har registrert din interesse for kjøp av eiendom, vil vi bruke dine opplysninger til å informere deg om eiendommer for salg i vårt system som vi tror kan være av interesse for deg.

Hvis du har registrert din interesse på en visning, vil vi på tilsvarende måte kunne benytte dine opplysninger til å informere deg om andre eiendommer som vi tror kan være av interesse for deg.

Hvis du er registrert med e‐post i våre systemer, vil vi kunne sende deg nyhetsbrev på e‐post. Du kan når som helst reservere deg mot å motta markedsføringshenvendelser fra oss via e‐post. Vi kan dog benytte din e‐postadresse i forbindelse med kommunikasjon om en konkret eiendomstransaksjon eller annen kommunikasjon som ikke er å anse som henvendelser om markedsføring.

Så lenge det tjener sin hensikt vil vi fra tid til annen sende ut spørreundersøkelse til våre kunder i den hensikt å bedre kundeopplevelse og service.

Deles personopplysningene med andre?

Dine personopplysninger utleveres ikke til andre, med mindre dette er nødvendig for å gjennomføre en avtale med deg, eller at du har samtykket til det. For øvrig vil vi kun utlevere personopplysninger dersom vi har en lovbestemt plikt til å gjøre det, f.eks. i forbindelse med Finanstilsynets utførelse av sine tilsynsoppgaver.

Hvor lenge blir personopplysningene behandlet?

Dine personopplysninger blir lagret og behandlet så lenge det foreligger et gyldig samtykke fra deg, eller at det foreligger annet gyldig behandlingsgrunnlag. Opplysninger om personer vi antar ikke lenger ønsker å motta våre tjenester, kan bli slettet eller anonymisert. Personopplysninger som vi plikter å lagre i henhold til lov eller forskrift, vil ikke bli slettet så lenge plikten består.

Dine rettigheter ved behandlingen av personopplysningene

Jamfør personopplysningsloven har du rett til innsyn i de personopplysninger vi har registrert på deg. Du har også rett til å få dine personopplysninger rettet eller slettet hvis de er mangelfulle eller uriktige.

Informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerheten i vårt IT‐system skal sikre at personopplysningene blir lagret og behandlet i tråd med de krav som stilles i personopplysningslov‐ og forskrift.

Kontaktopplysninger ved henvendelser om behandlingen av personopplysninger

Alle spørsmål vedrørende denne personvernerklæringen eller vår behandling av personopplysninger kan rettes til daglig leder i selskapene:

Kolbotn Eiendomsmegling AS (avd. Kolbotn og Myrvoll):
Kjell Ove Loeshagen
e‐post: kol@attentuseiendom.no
Kolbotnveien 8, 1410 Kolbotn

Follo Eiendomsmegling AS (avd. Ski, Ås og Askim):
Anders Borgen
e‐post: ab@attentuseiendom.no
Nordbyveien 15, 1400 Ski
 
Skriv ut